Top

Brig

Charles, Janice

Janice Charles

 

Cyfeiriad:   

365 Barry Road

Y Barri

CF62 8HG

 

 

  • 07720 063573

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Maer Cyngor Bro Morgannwg
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol (Cadeirydd)
  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Joint Council for Wales: Employers' Side
  • Reserve Forces and Cadets Association for Wales (RFCA)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018) 

 

Attendance at Meetings
Aelod o’r Pwyllgorau isodNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4  100%  
Cyswllt Cymunedol 2 1  50% 1
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 6 4 67% 2
Trwyddedu Statudol        
Not a Member of Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
 Cynllunio 1
   

Cofrestr Diddordebau

 

 

Ward: Illtyd