Top

Brig

Collins, Amelia

Amelia (Millie) M. Collins

 

Cyfeiriad: 

73 Kingsland Crescent

Y Barri

CF63 4JS

 

  • 07720 063535

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
  • Pwyllgor Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Swyddogaethau allanol

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)  

 

Attendance at Meetings
Aelod o’r Pwyllgorau isodNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 7 6 86% 1
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 2 100%  
Not a Member of Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
 Craffu Yr Amgylchedd as Adfywio 1
   

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Castleland