Top

Brig

Chwilio am Gynghorwyr

Chwiliwch am gynghorwyr penodol drwy glicio ar y ward ar y map neu drwy ddefnyddio’r adnodd chwilio isod.Cynghorwyr Ward

 

Holl Gynghorwyr wedi derbyn cyfarpar gan y Cyngor. Rhifau ffôn ar gyfer y Cyngor a ddarperir ffonau dechrau "07720" neu "07701".  Cyfeiriadau e-bost y Cyngor yn e.e. Acouncillor@valeofglamorgan.gov.uk.

 

Ymwadiad: Nodwch fod rhai manylion cyswllt, cysylltiadau e-bost a gwefannau yn cael eu rheiny a ddarperir ac a weithredir gan Gynghorwyr unigol ac nid Cyngor Bro Morgannwg.  Nid yw'r Cyngor Gwynedd yw'r rheolwr data o ran y manylion cyswllt personol hynny ac, yn unol, ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â'u gweithrediad.

 

Os ydych yn cael anhawster cysylltu yn Gynghorydd ffoniwch y Tîm Gwasanaethau Democrataidd Chraffu ac ar 01446 709413 neu e-bostiwch democratic@valeofglamorgan.gov.uk