Top

Brig

Crowley, Robert

Robert Crowley

 

Cyfeiriad:   

63 Highwalls Avenue

Dinas Powys

CF64 4AP

 

  • 07720 063551

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
  • Pwyllgor Ymddiriedolaeth

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Awdurdod Tân ac Achub De Cymru
  • Standing Advisory Council on Religious Education (SACRE)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018) 

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

%

Presennol 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  
Apeliadau 1 1 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 6 5 83% 1
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 5 5 100%  
Trwyddedu Statudol        
Ymddiriedolaeth        
Not a Member of Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
   
   

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Dinas Powys