Top

Brig

Drake, Pamela

Pamela Drake BA Hons

 

Cyfeiriad: 

2 Parc Clwyd

Springfields

Y Barri

CF63 1DS

 

  • 07720 063536

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Archwilio
  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi
  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Pwyllgor Ymddiriedolaeth
  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)  

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Dim Ymddiheuriad

Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3      
Archwilio 2 1 1    
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 3      
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 3 2 1    
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 2    
Trwyddedu Statudol          
Cynllunio 4 4      
Ymddiriedolaeth          
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru          

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadau Blynyddol

Ward: Castleland

Amserau cymorthfeydd

 

Cynhelir pob cymhorthfa ar drydydd dydd Sadwrn y mis yn yr ystafell gymunedol fach yn Llyfrgell y Barri, Sgwâr y Brenin, y Barri, rhwng 10:00am ac 11:00am. Nid oes angen apwyntiad.

 

Cynhelir cymhorthfa stryd unwaith y mis yn ogystal. Gweler y wasg leol am fanylion pellach.