Drake, Pamela

Pamela Drake BA Hons

 

Cyfeiriad: 

2 Parc Clwyd

Springfields

Y Barri

CF63 1DS

 

 • 07720 063536

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

   • Pwyllgor Archwilio(Is-gadeirydd)
   • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi
   • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
   • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd
   • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
   • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
   • Pwyllgor Cynllunio
   • Pwyllgor Ymddiriedolaeth
   • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Archwilio 3 3 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 5 5 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 6 6 100%  
Cynllunio 7 5 71%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 4 4 100%  
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  
Ymddiriedolaeth 0      
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 2 1 50% 1
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Cabinet  3
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadau Blynyddol

Ward: Castleland

Amserau cymorthfeydd

 

Cynhelir pob cymhorthfa ar drydydd dydd Sadwrn y mis yn yr ystafell gymunedol fach yn Llyfrgell y Barri, Sgwâr y Brenin, y Barri, rhwng 10:00am ac 11:00am. Nid oes angen apwyntiad.

 

Cynhelir cymhorthfa stryd unwaith y mis yn ogystal. Gweler y wasg leol am fanylion pellach.