Top

Brig

Drake, Pamela

Pamela Drake BA Hons

 

Cyfeiriad: 

2 Parc Clwyd

Springfields

Y Barri

CF63 1DS

 

  • 07720 063536

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Archwilio
  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi
  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Pwyllgor Ymddiriedolaeth
  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)  

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Archwilio 2 1 50% 1
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 3 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 4 3 75% 1
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 3 33% 1
Trwyddedu Statudol        
Cynllunio 5 5 100%  
Ymddiriedolaeth        
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 1 1 100%  
Not a Member of Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod   Presennol
   
   

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadau Blynyddol

Ward: Castleland

Amserau cymorthfeydd

 

Cynhelir pob cymhorthfa ar drydydd dydd Sadwrn y mis yn yr ystafell gymunedol fach yn Llyfrgell y Barri, Sgwâr y Brenin, y Barri, rhwng 10:00am ac 11:00am. Nid oes angen apwyntiad.

 

Cynhelir cymhorthfa stryd unwaith y mis yn ogystal. Gweler y wasg leol am fanylion pellach.

 
 

Rhannu Hoffi