Top

Brig

Driscoll, Vincent

Vincent P. Driscoll

 

Cyfeiriad: 

Sunnycroft Farm

Sunnycroft Lane

Dinas Powys

CF64 4QP

 

  • 07720 063552

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Archwilio
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (Is-Gadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
  • Pwyllgor Cynllunio (Is-Gadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Flat Holm Consultative Group

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)  

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Archwilio 2 2 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 4 3 75% 1
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 4 4 100%  
Cynllunio 5 5 100%  
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod   Presennol
 Cabinet 2
   

Adroddiadau Blynyddol

Cofrestr Diddordebau

Ward: Dinas Powys

 

Rhannu Hoffi