Top

Brig

Driscoll, Vincent

Vincent P. Driscoll

 

Cyfeiriad: 

Sunnycroft Farm

Sunnycroft Lane

Dinas Powys

CF64 4QP

 

  • 07720 063552

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Archwilio
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (Is-Gadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
  • Pwyllgor Cynllunio (Is-Gadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Grwp Ymgynghorol Ynys Echni (Tan 1 Chwefror 2018 cynrychiolaeth o Gyngor Bro Morgannwg Nid oes angen mwyach ar y Cynghorydd)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Archwilio 5 5 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 8 7 88% 1
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 8 8 100%  
Cynllunio 9 9 100%  
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
 Cabinet 2

Adroddiadau Blynyddol

Cofrestr Diddordebau

Ward: Dinas Powys