Top

Brig

 Edwards, Stewart

Stewart T. Edwards   

 

Cyfeiriad:  

25 Lon-Yr-Eglwys

St. Brides Major

CF32 -SH

 

  • 07701 372558

Plaid: 

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi
  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
  • Grŵp Advisoyr Arfordir Treftadaeth Morgannwg (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Cyd Bwyllgor Amlosgfa Llangrallo
  • Wick and Monknash Village Hall

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)  

 

Attendance at Meetings
Aelod o’r Pwyllgorau isodNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 2 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 6 6 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 7 6 86% 1
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 7 6 86% 1
Not a Member of Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
   
   

Adroddiadau Blynyddol

Cofrestr Diddordebau

Ward: St. Brides Major