Top

Brig

Gray, Ben

Benjamin (Ben) T. Gray

 

Cyfeiriad: 

66 Castle Avenue

Penarth

CF64 3QS

 

 

Plaid:

Llafur Cymru

Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

 • Fforwm Ymgynghorol ar a Cyd

 • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

 • Pwyllgor Cynlunio (Cadeirydd)

 • Pwyllgor Safonau

 • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwy Yng Nghymru (A Benodwyd o 20 Chwefror 2018)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Cymdeithas Awdurdodau Iechyd Porthladdoedd
 • Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg
 • Grwp Cyfeirio Rhanddeiliail Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
 • Cyfeillion Parc Belle Vue
 • Penarth Arts and Craft: Bwrdd yr Ymddiriedolwyr
 • Cynhadledd Sefydlog Awdurdodau Lleol Hafren
 • Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Bro Morgannwg

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1 1 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 1 1 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  1 1 100%  
Cynllunio 0      
Safonau 1 1 100%  
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau 0      
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Plymouth