Top

Brig

Gray, Ben

Benjamin (Ben) T. Gray

 

Cyfeiriad: 

66 Castle Avenue

Penarth

CF64 3QS

 

 

Plaid:

Llafur Cymru

Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Pwyllgor Apeliadau
 • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
 • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd
 • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
 • Pwyllgor Cynlunio (Cadeirydd)
 • Is-bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)
 • Pwyllgor Safonau

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Association of Port Health Authorities
 • Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg
 • Cardiff and Vale University Health Board (UHB) Stakeholder Reference Group
 • Friends of Belle Vue Park
 • Penarth Arts and Craft Ltd: Board of Trustees
 • Standing Conference of Severnside Local Authorities
 • Vale of Glamorgan Buildings Preservation Trust

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)  

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Apeliadau 1 1 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 4 3 75% 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 4 2 50% 2
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 3 2 67% 1
Trwyddedu Statudol        
Cynllunio 5 5 100%  
Hawliau Tramwy Cyhoeddus        
Safonau 3 2 67% 1
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau 2 2 100%  
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
   
   

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Plymouth

 

Rhannu Hoffi