Top

Brig

 Griffiths, Owen

Owen Griffiths 

 

Cyfeiriad: 

39 Buttrills Road

Y Barri

CF62 8EG

 

  • 07720 063530
  • ogriffiths@valeofglamorgan.gov.uk

Party details:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Dim Ymddiheuriad

Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  3 3      
Apeliadau 1 1      
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 3 3      
Gwasanaethau Democrataidd 1   1    
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 2 2      
Trwyddedu Statudol          

 

Swyddogaethau allanol

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Buttrills

 

Rhannu Hoffi