Top

Brig

 Griffiths, Owen

Owen Griffiths 

 

Cyfeiriad: 

39 Buttrills Road

Y Barri

CF62 8EG

 

  • 07720 063530
  • ogriffiths@valeofglamorgan.gov.uk

Party details:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  3 3 100%  
Apeliadau 1 1 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 4 4 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 1 50% 1
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 3 3 100%  
Trwyddedu Statudol        

 

Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
   
   

Swyddogaethau allanol

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Buttrills

 

Rhannu Hoffi