Top

Brig

Hampton, Antony

Anthony Hampton B.A., M.Ed

 

Cyfeiriad: 

15 Fforest Drive

Y Barri

CF62 6LS

 

  • 07701 372635

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd (Is-Gadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Cadeirydd)
  • Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir
  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  3 2 67% 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 4 2 50% 2
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 3 3 100%  
Trwyddedu Statudol        
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir 2 1 50% 1
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 1 1 100%  
Not a Member of the Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
 Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)  1
   

Cofrestr Diddordebau

Ward: Illtyd


 

 

Rhannu Hoffi