Top

Brig

Hampton, Antony

Anthony Hampton B.A., M.Ed

 

Cyfeiriad: 

15 Fforest Drive

Y Barri

CF62 6LS

 

  • 07701 372635

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd (Is-Gadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Cadeirydd)
  • Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir
  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Dim Ymddiheuriad

Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  3 2 1    
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 3       1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 3 1 2    
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 2 2      
Trwyddedu Statudol          
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir 2 1 1    
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru          

Cofrestr Diddordebau

Ward: Illtyd


 

 

Rhannu Hoffi