Top

Brig

Hanks, Sally

Sally M. Hanks

 

Cyfeiriad:

Greenmeadow

Mill Road

Boverton

CF61 1UH

 

  • 07701 372528

Plaid:

First Independents Llanilltud  

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Aelod o’r Pwyllgorau isodNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  
Apeliadau 1 1 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 2 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 7 6 86% 1
Not a Member of the Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
 Cynllunio  1
   

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Llanilltud Fawr