Top

Brig

Hodges, Nic

Nic P. Hodges

 

Cyfeiriad: 

19 Romilly Road

Y Barri

CF62 6AZ

 

  • 07720 063522

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
  • Pwyllgor Cynllunio

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)   

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 1 50% 1
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 7 5 71% 2
Cynllunio 9 8 89%  
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
 Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio)  2

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Baruc