Top

Brig

Jarvie, Hunter

T. Hunter Jarvie

 

Cyfeiriad: 

The Armoury

46 Eastgate

Y Bont-faen

CF71 7AB

 

  • 07720 063548

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol
  • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr (Is-gadeirydd)
  • Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir
  • Pwyllgor Ymddiriedolaeth (Cadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Environmental Protection UK
  • Glamorgan Archives Joint Committee
  • Local Government Association
  • South Wales Sea Fisheries Committee
  • Welsh Local Government Association: Council

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)  

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Dim Ymddiheuriad

Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3      
Cabinet 7 7      
Penodiad Uwch Reoli 3 3      
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 2 2      
Ymddiriedolaeth          

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Bont-faen

Manylion bywgraffyddol

 

Etholwyd y Cynghorydd Hunter Jarvie gyntaf i Gyngor Bwrdeistref Bro Morgannwg gynt yn 1982. Mae’n cynrychioli ward y Bont-faen dros y Ceidwadwyr.

 

Etholwyd ef yn Faer y Cyngor Bwrdeistref cynt yn 1988, ac yn Gadeirydd y Cyngor Unedol presennol rhwng 1999 a 2000.

 

Cyfreithiwr yw Hunter wrth ei alwedigaeth, a chymhwysodd yn 1968. Derbyniodd Radd Anrhydedd yn y Gyfraith o Brifysgol Birmingham yn 1965. Mae’n Is-lywydd ar Gymdeithas Ceidwadwyr Bro Morgannwg ac yn aelod o’i bwrdd. Yn ogystal, mae llywodraethwr yn ysgol gyfun Cowbridge Comprehensive ac Ysgol Iolo Morgannwg.

 

Mae’n Llywydd ar gangen y Bont-faen o’r Lleng Prydeinig.