Jarvie, Hunter

T. Hunter Jarvie

 

Cyfeiriad: 

The Armoury

46 Eastgate

Y Bont-faen

CF71 7AB

 

  • 07720 063548

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol
  • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr (Is-gadeirydd)
  • Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir
  • Pwyllgor Ymddiriedolaeth (Cadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Diogelu'r Amgylchedd yn y DU
  • Cyd-Bwyllgor Archifau Morgannwg
  • Cymdeithas Llywodearth Leol
  • Pwyllgor Pysgodfeydd Mor de Cymru
  • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Cyngor

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Cabinet 8 7 88% 1
Penodiad Uwch Reoli 1 1 100%  
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir

2

2 100%  
Ymddiriedolaeth 0 0    

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Bont-faen

Manylion bywgraffyddol

 

Etholwyd y Cynghorydd Hunter Jarvie gyntaf i Gyngor Bwrdeistref Bro Morgannwg gynt yn 1982. Mae’n cynrychioli ward y Bont-faen dros y Ceidwadwyr.

 

Etholwyd ef yn Faer y Cyngor Bwrdeistref cynt yn 1988, ac yn Gadeirydd y Cyngor Unedol presennol rhwng 1999 a 2000.

 

Cyfreithiwr yw Hunter wrth ei alwedigaeth, a chymhwysodd yn 1968. Derbyniodd Radd Anrhydedd yn y Gyfraith o Brifysgol Birmingham yn 1965. Mae’n Is-lywydd ar Gymdeithas Ceidwadwyr Bro Morgannwg ac yn aelod o’i bwrdd. Yn ogystal, mae llywodraethwr yn ysgol gyfun Cowbridge Comprehensive ac Ysgol Iolo Morgannwg.

 

Mae’n Llywydd ar gangen y Bont-faen o’r Lleng Prydeinig.