Top

Brig

Johnson, Ian

Dr Ian J. Johnson

 

Cyfeiriad:

204 Gladstone Road

Y Barri 

CF62 8ND


  • 07738 182867
  • 07720 063531

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Archwilio
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)  

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Dim Ymddiheuriad

Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3      
Archwilio 2 1     1
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 3 3      
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 3       1
Cynllunio 4 3 1    
Penodiad Uwch Reoli 3 3      

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Buttrills


 

 

Rhannu Hoffi