Top

Brig

Johnson, Ian

Dr Ian J. Johnson

 

Cyfeiriad:

204 Gladstone Road

Y Barri 

CF62 8ND


  • 07738 182867
  • 07720 063531

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Archwilio
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)  

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Archwilio * Penodwyd Medi 2017 2 1 50%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 4 4 100%  
Cynllunio 5 3 60% 2
Penodiad Uwch Reoli 4 4 100%  
Not a Member of the Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
 Archwilio 1
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 1
 Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 3

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Buttrills


 

 

Rhannu Hoffi