Top

Brig

Johnson, Ian

Dr Ian J. Johnson

 

Cyfeiriad:

204 Gladstone Road

Y Barri 

CF62 8ND


  • 07738 182867
  • 07720 063531

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Archwilio (A benodwyd o 30 Medi 2017)
  • Pwyllgor Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus (A benodwyd o 5 Ionawr 2018)
  • Pwyllgor Trwyddedu - Statudol (A benodwyd o 5 Ionawr 2018)
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

8 8 100%  
Cynllunio 9 7 78% 2
Penodiad Uwch Reoli 6 6 100%  
Appointed
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn DinesigNifer u cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodiPresennol  %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Archwilio 

(A Benodwyd o 30 Medi 2017)

4 4 100%  

Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus

(A benodwyd o 5 Ionawr 2018)

1 1 100%  

Trwyddedu - Statudol

(A benodwyd o 5 Ionawr 2018)

0      
Not a Member of the Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
Cabinet 2
Archwilio 1
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 3
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 4
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Buttrills