Top

Brig

 Kemp, Gordon

Gordon C. Kemp

 

Cyfeiriad: 

Flaxland Fach

Walterston

Llancarfan

CF62 3AS


  • 07701 372547

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol ei
  • Aelod y Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden
  • Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwifoddol

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Cardiff and Vale University Health Board
  • Glamorgan Voluntary Services
  • Joint Council for Wales: Employers' Side (Rhodder)
  • Sportlot Community Chest
  • Vale, Valleys and Cardiff Regional Adoption Collaborative
  • Welsh Local Government Association: Council

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Cabinet 9 7 78% 2
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 2 100%  
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod   Presennol
 Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)  2
Cynllunio 1
 Penodiad Uwch Reoli  1

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Rhws


 

 

Rhannu Hoffi