Top

Brig

 Kemp, Gordon

Gordon C. Kemp

 

Cyfeiriad: 

Flaxland Fach

Walterston

Llancarfan

CF62 3AS


  • 07701 372547

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol ei
  • Aelod y Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden
  • Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwifoddol

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Cardiff and Vale University Health Board
  • Glamorgan Voluntary Services
  • Joint Council for Wales: Employers' Side (Rhodder)
  • Sportlot Community Chest
  • Vale, Valleys and Cardiff Regional Adoption Collaborative
  • Welsh Local Government Association: Council

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Aelod o’r Pwyllgorau isodNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  
Cabinet 14 12 86% 2
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 2 100%  
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 3
Cynllunio 1
Penodiad Uwch Reoli 2

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Rhws