Top

Brig

King, Peter

Peter G. King

 

Cyfeiriad: 

7 Corbett Road

Llandochau

CF64 2QX

 

  • 07720 063542

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Cynllunio

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Dim Ymddiheuriad

Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3      
Cyswllt Cymunedol 1 1      
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 3 2 1    
Cynllunio  4 3 1    

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadau Blynyddol

Ward: Cornerswell