Lloyd, Matthew

Matthew Lloyd

 

Cyfeiriad: 

36 Cligant y Meillion

Y Rhws

CF62 3LH

 

  • 07701 372647

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio (Is-gadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
  • Pwyllgor Cydbwylltor Cyswllt y Sector Gwirfoddol (Is-gadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd (Rhodder)
  • Clwb Bowlio'r Rhws
  • Cyngor Diogelwch Cartref Cymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 6 5 83% 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant)

7

6 86% 1
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 1 0 0% 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Rhws