Top

Brig

 Lloyd, Matthew

Matthew Lloyd

 

Cyfeiriad: 

36 Cligant y Meillion

Y Rhws

CF62 3LH

 

  • 07701 372647

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio (Is-gadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Pwyllgor Cydbwylltor Cyswllt y Sector Gwirfoddol (Is-gadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Cardiff Internaional Airport Consultative Committee (Rhodder)
  • Rhoose Bowling Club
  • Wales Home Safety Council

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

 

Attendance at Meetings
Aelod o’r Pwyllgorau isodNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 7 6 86% 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant)

6

5 83% 1
Cynllunio 8 6 75% 2
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 1 50% 1
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
   
   

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Rhws