Top

Brig

 Lloyd, Matthew

Matthew Lloyd

 

Cyfeiriad: 

36 Cligant y Meillion

Y Rhws

CF62 3LH

 

  • 07701 372647

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio (Is-gadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Pwyllgor Cydbwylltor Cyswllt y Sector Gwirfoddol (Is-gadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Cardiff Internaional Airport Consultative Committee (Rhodder)
  • Rhoose Bowling Club
  • Wales Home Safety Council

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Dim Ymddiheuriad

Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3      
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 3 2    
Craffu (Dysgu a Diwylliant)

3

2 1    
Cynllunio 4 4      
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 1   1    

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Rhws