Top

Brig

McCaffer, Kathryn

Kathryn F. McCaffer

 

 • 07701 372545

 

  

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Archwilio  (A benodwyd o 1 Chwefror 2018)

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

  • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Dewisol (Cadeirydd)Item 3

  • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau

  • Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol (Is-gadeirydd)

  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel (Tan 1 Chwefror 2018)

  • Pwyllgor Ymchwilio (Is-gadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Breakthrough Breast Cancer
 • Friends of Belle Vue Park
 • Regional Collaborative Committee
 • Relate
 • Awdurdod Tân ac Achub De Cymru
 • Vale of Glamorgan Festival Management Committee
 • Wales Council for the Blind: Executive Committee

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Aelod o’r Pwyllgorau isodNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  4 4 100%  

Archwilio

(A benodwyd o 1 Chwefror 2018)

3      
Cyswllt Cymunedol 2 2 100%   
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%   
Adolygu Taliadau Tai Dewisol        
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 6 6 100%  

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

(Tan 1 Chwefror 2018)

6 4 67% 1
Ymchwilio        
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   
   

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Plymouth