Top

Brig

McCaffer, Kathryn

Kathryn F. McCaffer

 

Cyfeiriad:

45 Dinas Road

Penarth

CF64 3PJ

 

 • 07701 372545

 

  

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

 

  • Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Dewisol (Cadeirydd)
  • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau
  • Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol (Is-gadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
  • Pwyllgor Ymchwilio (Is-gadeirydd)

 

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Breakthrough Breast Cancer
 • Friends of Belle Vue Park
 • Regional Collaborative Committee
 • Relate
 • Awdurdod Tân ac Achub De Cymru
 • Vale of Glamorgan Festival Management Committee
 • Wales Council for the Blind: Executive Committee

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  3 3 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 2 100%   
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%   
Adolygu Taliadau Tai Dewisol        
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 4 4 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 4 3 75% 1
Ymchwilio        
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
   
   

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Plymouth


  

 

Rhannu Hoffi