Top

Brig

McCaffer, Kathryn

Kathryn F. McCaffer

 

 • 07701 372545

 

  

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Archwilio 

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

  • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Dewisol

  • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau

  • Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol (Cadeirydd)

  • Pwyllgor Ymchwilio (Is-gadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Torrie Canser y Fron
 • Cyfeillion Parc Belle Vue
 • Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol
 • Relate
 • Awdurdod Tân ac Achub De Cymru
 • Pwyllgor Rheoli Gwyl Bro Morgannwg
 • Cyngor Cymru i'r Deillio: Pwyllgor Gweithredol

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)         
Archwilio        
Cyswllt Cymunedol        
Gwasanaethau Democrataidd        
Adolygu Taliadau Tai Dewisol        
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)        
Ymchwilio        

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Buddiannau

Ward: Plymouth