Top

Brig

Cllr-Anne-Moore

J. Anne Moore

 

Cyfeiriad: 

6 Cardiff Road

Y Barri

CF63 2QY

 

  • 01446 721525
  • 07720 063532

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogeathau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi
  • Pwyllgor Ymchwilio
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
  • Pwyllgor Safonau

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 2 67% 1
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 2 67% 1
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) Tan 7 Tachwedd, 2017 4 4 100%  
Ymchwilio        
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 3 3 100%  
Trwyddedu Statudol        
Safonau 3 3 100%  
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau 2 2 100%  
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod   Presennol
   
   

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadau Blynyddol

Ward: Cadog

Amserau cymorthfeydd

 

Yn gyffredinol, y trydydd dydd Sadwrn yn y mis rhwng 10.00 a.m. a 12.00 hanner dydd yn Llyfrgell Tref y Barri. Gweler y wasg am fanylion. Gall unrhyw un gysylltu â Anne ar unrhyw adeg trwy lythyr, ffôn neu e-bost.

Manylion bywgraffyddol

Bu Anne yn byw yn y Barri ers 1979, a chafodd ei phlant, sy’n oedolion erbyn hyn, eu magu yn yr ardal a’u haddysgu mewn ysgolion lleol. Mae Anne newydd ymddeol o’i gwaith fel Cynorthwyydd Personol/Ysgrifenyddes Dyddiadur i’r Aelod Cynulliad Jane Hutt ar ôl deng mlynedd o wasanaeth. 

 

Bu Anne yn gwasanaethu ar Gyngor Tref y Barri dros ward Cadog o 1987 tan 1995, ac fel Cynghorydd Bwrdeistref y Fro dros yr un ward o 1994 tan yr ailstrwythuro. Wedi hynny, parhaodd i wasanaethu fel Cynghorydd Llafur ar Gyngor Bwrdeistref y Fro dros ward Cadog.

  

Mae Anne yn awyddus i sicrhau bod Cadog, y Barri a’r Fro yn llefydd diogel i fyw, gweithio a magu teulu ynddynt. Mae Anne yn credu y gellir cyflawni hyn, ond er mwyn gwneud, mae angen i ni i gyd gydweithio fel cymuned.

 

Mae Anne a chynghorwyr eraill Cadog ar gael bob amser os oes angen cymorth ar etholwyr, a gellir cysylltu â hi drwy lythyr, galwad ffôn ac e-bost (gweler y manylion uchod). 


 

  

Rhannu Hoffi