Top

Brig

 Morgan, Michael

Michael J.G. Morgan

Cyfeiriad: 

Lanlay

Llanbedr-y-fro

CF5 6LH


 • 07701 372543

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Pwyllgor Apeliadau (Is-Gadeirydd)
 • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
 • Pwyllgor Gwasanaethau Democratiadd
 • Is-Pwyllgor Gwasanaethau Democratiadd
 • Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau
 • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (Is-Gadeirydd)
 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Is-Gadeirydd)
 • Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir (Yn lle)
 • Pwyllgor Cydbwylltor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Cambrian Educational Foundation for Deaf Children
 • Vale of Glamorgan Festival Management Committee
 • Wales Council for Deaf People

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Dim Ymddiheuriad

Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  3 3      
Apeliadau 1 1      
Cyswllt Cymunedol 1 1      
Gwasanaethau Democratiadd 1   1    
Is Gwasanaethau Democratiadd          
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 3 3      
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 3 3      
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 2 2      
Trwyddedu Statudol          
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir (Yn lle) 2 1      
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 1   1    

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Llanbedr-y-fro