Top

Brig

 Morgan, Michael

Michael J.G. Morgan

Cyfeiriad: 

Lanlay

Llanbedr-y-fro

CF5 6LH


 • 07701 372543

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Pwyllgor Apeliadau (Is-Gadeirydd)
 • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
 • Pwyllgor Gwasanaethau Democratiadd
 • Is-Pwyllgor Gwasanaethau Democratiadd
 • Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau
 • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (Is-Gadeirydd)
 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Is-Gadeirydd)
 • Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir (Yn lle)
 • Pwyllgor Cydbwylltor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Cambrian Educational Foundation for Deaf Children
 • Vale of Glamorgan Festival Management Committee
 • Wales Council for Deaf People

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Aelod o’r Pwyllgorau isodNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  
Apeliadau 1 1 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 2 100%  
Gwasanaethau Democratiadd 2 1 50% 1
Is Gwasanaethau Democratiadd        
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 7 6 86% 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 6 6 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 6 6 100%  
Trwyddedu Statudol        
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir (Yn lle) 3 1 33%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2  0 0% 1
Not a Member of the Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
   
   

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Llanbedr-y-fro