Top

Brig

Norman, Jayne

Jayne M. Norman

 

Cyfeiriad: 

28 Dyfrig Court

Llanilltud Fawr

CF61 2GA

 

  • 07701 372531

Plaid: 

First Independents Llanilltud

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau
  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
  • Pwyllgor Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)  

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 4 3 75% 1
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 3 3 100%  
Trwyddedu Statudol        
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 2 100%  
Not a Member of the Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
 Cynllunio  1
   

Cofrestr Diddordebau 

 

Ward: Llanilltud Fawr

 

Rhannu Hoffi