Top

Brig

 Nugent-Finn, Rachel

Rachel Nugent-Finn

 

Cyfeiriad: 

5 Glodyn-Y-Gog

Y Barri

CF63 1FB


  • 07720 063534

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol
  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Pwyllgor Safonau

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  3 3 100%  
Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 3 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 4 2 50% 2
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 4 4 100%  
Cynllunio 5 5 100%  
Safonau 3 2 67% 1
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau 2 2 100%  
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
   
   

Cofrestr Diddordebau

Ward: Cadog


 

Rhannu Hoffi