Top

Brig

 Nugent-Finn, Rachel

Rachel Nugent-Finn

 

Cyfeiriad: 

5 Glodyn-Y-Gog

Y Barri

CF63 1FB


  • 07720 063534

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurfol Lleol

  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi (Cadeirydd)

  • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

  • Pwlyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

  • Pwyllgor Cynllunio

  • Pwyllgor Safonau (tan 14 Rhadfyr 2017)

  • Pwyllgor Safonau (Ailbenodi 20 Chwefror 2018)

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Panel Rhianta Corfforaethol

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 7 7 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 8 6 75% 2
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 8 8 100%  
Cynllunio 9 9 100%  
Appointed
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y cyfarfodydda gynhaliwyd ers eu penodi Presennol%Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb   

Safonau

(Ailbenodi 20 Chwefror 2018)

0      

Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau

(Ailbenodi 20 Chwefror 2018)

0      
Not a Member of the Committee
Wedi'i ddisodli ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd agynhaliwyd tra bod AelodPresennol  %PresennolYmddiheuriad am absenoldeb  

Safonau

(Tan 14 Rhagfyr 2017)

4 3 75% 1

Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau

(Tan 14 Rhagfyr 2017)

2 2 100%  

Cofrestr Diddordebau

Ward: Cadog