Top

Brig

 Nugent-Finn, Rachel

Rachel Nugent-Finn

 

Cyfeiriad: 

5 Glodyn-Y-Gog

Y Barri

CF63 1FB


  • 07720 063534

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol
  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Pwyllgor Safonau

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Dim Ymddiheuriad

Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  3 3      
Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 3      
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 3 1 2    
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 3 3      
Cynllunio 4 4      
Safonau 3 2 1    
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau 2 2      

Cofrestr Diddordebau

Ward: Cadog