Top

Brig

Parker, Andrew

Andrew Parker

 

Cyfeiriad: 

The Great Barn

Redway Road

Tresimwn

CF5 6TR

 

 • 07720 063550

Plaid:

 

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Tai ac Adeiladu
 • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Dewisol (Is-gadeirydd)
 • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg (Is-Gadeirydd)
 • Pwyllgor Cynllunio
 • Cynllunio Is-bwyllgor (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)
 • Pwyllgor Ymddiriedolaeth (Is-gadeirydd)
 • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru (Is-Gadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Cardiff International Airport Consultative Committee (Rhodder)
 • Consortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru
 • Local Government Association
 • St. Donat's Art Centre: Board of Management
 • Vale of Glamorgan Victim Support

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Dim Ymddiheuriad

Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  3 3      
Cabinet 7 7      
Adolygu Taliadau Tai Dewisol          
Cynllunio 4 4      
Cynllunio Is (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)          
Penodiad Uwch Reoli 3       1
Ymddiriedolaeth          
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru          

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Bont-faen


 

Rhannu Hoffi