Top

Brig

Parker, Andrew

Andrew Parker

 

Cyfeiriad: 

The Great Barn

Redway Road

Tresimwn

CF5 6TR

 

 • 07720 063550

Plaid:

 

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Tai ac Adeiladu
 • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Dewisol (Is-gadeirydd)
 • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg (Is-Gadeirydd)
 • Pwyllgor Cynllunio
 • Cynllunio Is-bwyllgor (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)
 • Pwyllgor Ymddiriedolaeth (Is-gadeirydd)
 • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru (Is-Gadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 

 • Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd (Rhodder)
 • Consortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol
 • Canolfan Gelf St. Donat's: Bwrdd Rheoli
 • Cymorth i Ddioddefwyr Bro Morgannwg

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Cabinet 16 16 100%  
Adolygu Taliadau Tai Dewisol 1 0 0% 1
Cynllunio 9 9 100%  
Cynllunio Is (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)        
Ymddiriedolaeth        
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 2 2 100%  
Not a Member of the Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
  Penodiad Uwch Reoli  1

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Bont-faen