Top

Brig

Penrose, Bob

Robert (Bob) A. Penrose

 

Cyfeiriad:   

7 Oyster Bend

Sili

CF64 5LW

 

 • 07701 372568

Plaid:

Annibynnol (Aelod o’r Grŵp y Ceidwadwyr)  

 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

 • Aelod o'r Cabinet ar gyfer Dysgu a Diwylliant
 • Penodi Awdurdodau Lleol Llywodraethwyr Panel Ymgynghorol (Cadeirydd)
 • Cyd Cyd-bwyllgor y Gwasanaeth Addysg Consortiwm Canolbarth y De
 • Pwyllgor Cynllunio
 • Cynllunio Is-bwyllgor (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)
 • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Addysg Oedolion Cymru / Adult Learning Wales
 • Arts and Regeneration Agency
 • Barry YMCA Management Committee
 • Cardiff and Vale College Board of Governors
 • Central South Consortium Joint Education Committee
 • Norwegian Church Arts Centre Management Committee
 • Pupil Support and Social Inclusion Board
 • Race Equality First
 • Royal National Eisteddfod of Wales: Council
 • St. Donats Art Centre: Board of Management
 • Standing Advisory Council on Religious Education (SACRE)
 • Western Vale Integrated Children's Centre Advisory Board
 • WJEC: Board of Directors

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  4 4 100%  
Cabinet 13 13 100%  
Cynllunio 7 7 100%  
Cynllunio Is (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)        
Penodiad Uwch Reoli 4 4 100%  
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
Craffu (Dysgu a Diwylliant)   5
   

Cofrestr Diddordebau

Adrodddiadau Blynyddol

Ward: Sili