Top

Brig

 Robertson, Andrew

Andrew (Andy) R. Robertson

 

Cyfeiriad: 

Beggan Farm

Leckwith

CF11 8AS


  • 07720 063557

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
  • Pwyllgor Ymchwilio (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Ymddiriedolaeth

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Glamorgan Archives Joint Committee
  • Regional Collaborative Committee

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Dim Ymddiheuriad

Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  3 3      
Cyswllt Cymunedol 1 1      
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 3 2 1    
Ymchwilio          
Ymddiriedolaeth          

Adroddiadau Blynyddol

Cofrestr Diddordebau

Ward: Dinas Powys