Top

Brig

Rowlands, Leighton

Leighton O. Rowlands

 

Cyfeiriad: 

18 Hywel Crescent

Y Barri

CF63 1DL

 

  • 07720 063564

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

 

  • Dirprwy Faer ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg
  • Pwyllgor Archwilio (Is-Gadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Cynllunio

 

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Barry YMCA Management Committee
  • Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg
  • Cardiff and Vale of Glamorgan Community Health Council
  • Regional Collaborative Committee

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018) 

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%   
Archwilio 2 2 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 4 4 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 1 50% 1
Cynllunio 5 5 100%  
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 3
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Dyfan

 

 

Rhannu Hoffi