Top

Brig

Rowlands, Leighton

Leighton O. Rowlands

 

Cyfeiriad: 

18 Hywel Crescent

Y Barri

CF63 1DL

 

  • 07720 063564

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

 

  • Dirprwy Faer ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg
  • Pwyllgor Archwilio (Is-Gadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Cynllunio

 

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Barry YMCA Management Committee
  • Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg
  • Cardiff and Vale of Glamorgan Community Health Council
  • Regional Collaborative Committee

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018) 

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Dim Ymddiheuriad

Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3      
Archwilio 2 2      
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 3 3      
Gwasanaethau Democrataidd 1 1      
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 3       2
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 3       1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 3       1
Cynllunio 4 4      

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Dyfan

 

 

Rhannu Hoffi