Top

Brig

Rowlands, Leighton

Leighton O. Rowlands

 

Cyfeiriad: 

18 Hywel Crescent

Y Barri

CF63 1DL

 

 • 07720 063564

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

 

  • Dirprwy Faer ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg
  • Pwyllgor Archwilio (Is-Gadeirydd)
 • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
 • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
 • Pwyllgor Craffu Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol (A Benodwyd o 26 Hydref 2017)  
 • Pwyllgor Cynllunio

 

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Barry YMCA Management Committee
 • Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg
 • Cardiff and Vale of Glamorgan Community Health Council
 • Regional Collaborative Committee

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018) 

 

Attendance at Meetings
Aelod o’r Pwyllgorau isodNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%   
Archwilio 4 4 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 7 7 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 1 50% 1

Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

(A Benodwyd o 26 Hydref 2017)

7 3 43%  
Cynllunio 8 8 100%  
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 4
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Dyfan