Top

Brig

Sivagnanam, Ruba

Sivaruby (Ruba) Sivagnanam

 

Cyfeiriad: 

39 Clive Place

Penarth

CF64 1AW

 

  • 07701 372550

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
  • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  3 2 67% 1
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 4 4 100%  
Not a Member of the Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
 Cynllunio 1
   

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Sant Augustine


 

Rhannu Hoffi