Top

Brig

 Thomas, John

John W. Thomas

 

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 

Swyddfa arweinwyr

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri 

CF63 4RU

 • 01446 709470

 

Cyfeiriad Cartref: 

Flemingston Court

Trefflemin

Bro Morgannwg

CF62 4QJ

 • 07725 828625

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Arweinydd Gweithredol y Cyngor a'r Cabinet Aelod dros Perfformiad ac Adnoddau
 • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau (Cadeirydd)
 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
 • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr (Cadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Cardiff International Airport Consultative Committee
 • Environmental Protection UK
 • Joint Council for Wales: Employers' Side
 • Local Government Association
 • Cyd Bwyllgor Prosiect Gwyrdd
 • Grŵp Gwastraff Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru
 • Panel Heddlu a Throseddu De Cymru
 • Standing Conference of Severnside Local Authorities
 • Welsh Local Government Association Co-ordinating Committee
 • Welsh Local Government Association: Council
 • Welsh Purchasing Consortium

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  3 3 100%  
Cabinet 9 9 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 3 1 33% 2
Trwyddedu Statudol        
Penodiad Uwch Reoli 4 4 100%  
Not a Member of the Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
 Archwilio 1
 Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 1

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Sain Tathan

Manylion bywgraffyddol

 

Ganed y Cynghorydd Thomas yn Sain Tathan a chael ei addysg yn yr ysgol gynradd yno ac yn Kings School, Caerdydd. Ar ôl iddo adael yr ysgol, aeth i Goleg Amaeth Brynbuga cyn dychwelyd i fferm y teulu yn Nhrefflemin.

 

Cafodd ei ethol i Gyngor Bro Morgannwg dros ward Sain Tathan yn 1999.

 

Bu’r Cynghorydd Thomas yn Is-gadeirydd ar Bwyllgor Iechyd yr Amgylchedd am flwyddyn, ac yna’n Gadeirydd ar Bwyllgor Craffu Cymunedau Diogel ac Iach o 2000-01.

 

Yn ogystal, bu’n Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ac ar Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.

 


 

Rhannu Hoffi