Top

Brig

 Thomas, Neil

Neil C. Thomas

 

Cyfeiriad:

1 Milton Road

Penarth

CF64 2SW

 

  • 07701 372554

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

Conservatives-logo 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi
  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg
  • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol
  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd
  • Pwyllgor Cynllunio

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Aelod o’r Pwyllgorau isodNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 6 4 67% 2
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 7 6 86% 1
Cynllunio 8 8 100%  
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
 Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 1
   

Cofrestr Diddordebau  

 

Ward: Sant Augustine