Top

Brig

 Thomas, Neil

Neil C. Thomas

 

Cyfeiriad:

1 Milton Road

Penarth

CF64 2SW

 

  • 07701 372554

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

Conservatives-logo 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi
  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg
  • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol
  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd
  • Pwyllgor Cynllunio

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

% Presennol

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 2 67% 1
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 4 4 100%  
Cynllunio 5 5 100%  
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod   Presennol
   
   

Cofrestr Diddordebau  

 

Ward: Sant Augustine

 

 

Rhannu Hoffi