Top

Brig

 Thomas, Neil

Neil C. Thomas

 

Cyfeiriad:

1 Milton Road

Penarth

CF64 2SW

 

  • 07701 372554

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

Conservatives-logo 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi
  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg
  • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol
  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd
  • Pwyllgor Cynllunio

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Dim Ymddiheuriad

Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3      
Gwasanaethau Democrataidd 1 1      
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 2 1    
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 3 3      
Cynllunio 4 4      

Cofrestr Diddordebau  

 

Ward: Sant Augustine

 

 

Rhannu Hoffi