Top

Brig

Wiliam, Steffan

Steffan Wiliam

 

Cyfeiriad: 

14 Friars Road

Ynys y Barri

Y Barri

CF62 5TR


  • 07720 063524

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (Tan 5 Ionawr 2018)
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Tan 5 Ionawr 2018)
  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 5 83%  
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 9 8 89% 1
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 2 0 0% 1
Not a Member of the Committee
Wedi'i ddisodli ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod Aelod Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

(Tan 5 Ionawr 2018)

5 1 20% 2

Trwyddedu Statudol

(Tan 5 Ionawr 2018)

0      

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Baruc