Top

Brig

Wiliam, Steffan

Steffan Wiliam

 

Cyfeiriad: 

14 Friars Road

Ynys y Barri

Y Barri

CF62 5TR


  • 07720 063524

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (Tan 5 Ionawr 2018)
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Tan 5 Ionawr 2018)
  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  4 4 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 6 6 100%  

Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

* Tan 5 Ionawr 2018

5 1 20% 2

Trwyddedu Statudol

* Tan 5 Ionawr 2018

       
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru  1  0 0% 1
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod   Presennol
   
   

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Baruc