Top

Brig

Wilkinson, Margaret

Margaret R. Wilkinson

 

Cyfeiriad: 

26 Aberaeron Close

Gibbonsdown

Y Barri

CF62 9BT


 

  • 07720 063569

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Cynllunio Is-bwyllgor (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Consortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru

  • Diogelu'r Amgylchedd yn y DU

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 8 7 88% 1
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 6 6 100%  
Trwyddedu Statudol        
Cynllunio 9 6 67% 3
Cynllunio Is (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)        

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadau Blynddol

Ward: Gibbonsdown