Top

Brig

 Wright, Marguerita

Marguerita Wright

 

Cyfeiriad:

15 Fforest Drive

Y Barri

CF62 6LS

 

  • 07701 372636

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

Conservatives-logo 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol
  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghumru

Swyddogaethau allanol

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  3 2 67% 1
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 4 3 75% 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 4 2 50% 2
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 3 3 100%  
Trwyddedu Statudol        
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghumru 1 0 0% 1
Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
   
   

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Illtyd

Rhannu Hoffi