Top

Brig

 Wright, Marguerita

Marguerita Wright

 

Cyfeiriad:

15 Fforest Drive

Y Barri

CF62 6LS

 

  • 07701 372636

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

Conservatives-logo 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol (Tan 26 Hydref 2017)
  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghumru

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 4 80% 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 7 4 57% 3
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 6 6 100%  
Trwyddedu Statudol        
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghumru 2 1 50% 1
Not a Member of the Committee
Wedi'i ddisodli ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod Aelod Presennol  %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 

(Tan 26 Hydref 2017)

4 3 75% 1

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Illtyd