Top

Brig

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

Amserlen Cyfarfodydd mis Tachwedd 2017 – bydd pob cyfarfod yn dechrau am 6.00 p.m. oni nodir fel arall:

 

Meetings

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.00 p.m.)

20 Tach 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus 

(10.00 a.m.)

7 Tach

Y Cabinet (2.00 p.m.)

6 Tach;

13 Tach;

20 Tach;

27 Tach

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

14 Tach

16 Tach

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

7 Tach

9 Tach;

30 Tach

Cynllunio 4.00 p.m.

1 Tach

9 Tach

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

6 Tach

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

8 Tach

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

13 Tach

Safonau (10.00 a.m.)

23 Tach 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Archwilio (5.00 p.m.)

20 Tach

28 Tach 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 1 Tach

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)

 

 

 

Dyddiadau ac Amserau Cyfarfodydd Pwyllgor

 

Gweld Amserlen Arfaethedig Cyfarfodydd Misol 2017/18.

 

Gweld Amserlen Cyfarfodydd y Flwyddyn Drefol 2017/18.

 

Agendâu

Committee Agendas, Minutes and Reports

Y Cyngor

Agendâu    

Cofnodion (Saesneg)

 
Y Cabinet Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Cyfarfod Blynyddol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Apeliadau Agendâu    
Archwilio Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Cyswllt Cymunedol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Gwasanaethau Democrataidd Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Trwyddedu Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

 
Is-bwyllgor Trwyddedu Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Trwyddedu – Statudol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Fforwm Mynediad Lleol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Cynllunio  Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad| Live Webcast | Webcast Archive
Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Dysgu a Diwylliant) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Adnoddau Corfforaethol) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Yr Economi a’r Amgylchedd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Tai a Diogelu’r Cyhoedd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Dysgu Gydol Oes) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Gofal Cymdeithasol Ac Iechyd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Penodiad Uwch Reoli Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Penodiadau i’r Pwyllgor Safonau (Phwyllgor Penodiadau) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Safonau Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Ymchwilio Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Ymddiriedolaeth Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru Agendâu Cofnodion (Saesneg)  

 

Prosiect Gwyrdd: Cyfarfod Cyd-bwyllgor

Gwybodaeth bellach am gyfarfodydd cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd

 

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

                 

      Agendâu

      Cofnodion (Saesneg)   

Rhannu Hoffi