Top

Brig

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Hydref 2017  – bydd pob cyfarfod yn dechrau am 6.00 p.m. oni nodir fel arall:

 

 

Meetings

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.00 p.m.)

23 Hyd 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

3 Hyd

Y Cabinet (2.00 p.m.)

9 Hyd;

23 Hyd

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

17 Hyd

19 Hyd

Is-bwyllgor Trwyddedu (10.00 a.m.)

9 Hyd  ;

23 Hyd

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

10 Hyd

12 Hyd

Cynllunio (4.00 p.m.)

5 Hyd

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

9 Hyd

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

11 Hyd

Penodiad Uwch Reoli (9.30 a.m.)

 19 Hyd

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

16 Hyd

Safonau (10.00 a.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Archwilio

 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

18 Hyd 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

4 Hyd 

25 Hyd

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

18 Hyd 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru (4.00 p.m.)

11 Hyd 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (10.00 a.m.)

 

 

Dyddiadau ac Amserau Cyfarfodydd Pwyllgor

 

Gweld Amserlen Arfaethedig Cyfarfodydd Misol 2017/18.

 

Gweld Amserlen Cyfarfodydd y Flwyddyn Drefol 2017/18.

 

Agendâu

Committee Agendas, Minutes and Reports

Y Cyngor

Agendâu    

Cofnodion (Saesneg)

 
Y Cabinet Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Cyfarfod Blynyddol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Apeliadau Agendâu    
Archwilio Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Cyswllt Cymunedol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Gwasanaethau Democrataidd Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Trwyddedu Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

 
Is-bwyllgor Trwyddedu Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Trwyddedu – Statudol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Fforwm Mynediad Lleol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Cynllunio  Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad| Live Webcast | Webcast Archive
Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Dysgu a Diwylliant) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Adnoddau Corfforaethol) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Yr Economi a’r Amgylchedd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Tai a Diogelu’r Cyhoedd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Dysgu Gydol Oes) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Gofal Cymdeithasol Ac Iechyd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Penodiad Uwch Reoli Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Penodiadau i’r Pwyllgor Safonau (Phwyllgor Penodiadau) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Safonau Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Ymchwilio Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Ymddiriedolaeth Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru Agendâu Cofnodion (Saesneg)  

 

Prosiect Gwyrdd: Cyfarfod Cyd-bwyllgor

Gwybodaeth bellach am gyfarfodydd cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd

 

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

                 

      Agendâu

      Cofnodion (Saesneg)   

Rhannu Hoffi