Top

Brig

 

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Ebrill 2018 – bydd pob cyfarfod yn dechrau am 6.00 p.m. oni nodir fel arall:

 

 

Y Cyngor

25 Ebr 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

23 Ebr 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

17 Ebr

Y Cabinet (2.00 p.m.)

16 Ebr;

30 Ebr

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

30 Ebr

Arbennig 

Is-bwyllgor Trwyddedu (10.00 a.m.)

10 Ebr 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

19 Ebr

Arbennig 

Cynllunio

26 Ebr

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

16 Ebr

Arbennig

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau) (6.15 p.m.)

18 Ebr

Arbennig 

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

23 Ebr 

Arbennig

Safonau (10.00 a.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Archwilio

23 Ebr 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

18 Ebr 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)