Top

Brig

 

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Rhagfyr 2017 – bydd pob cyfarfod yn dechrau am 6.00 p.m. oni nodir fel arall:

 

 

Y Cyngor

13 Rhag 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

18 Rhag 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

5 Rhag

Y Cabinet (2.00 p.m.)

4 Rhag;

11 Rhag;

18 Rhag

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

12 Rhag

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

5 Rhag

Cynllunio (4.00 p.m.)

7 Rhag

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

4 Rhag

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

6 Rhag

Penodiad Uwch Reoli (2.00 p.m.)

 20 Rhag

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

11 Rhag

Safonau (10.00 a.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Archwilio

 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)

19 Rhag 

 

Rhannu Hoffi