Top

Brig

 

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Chwefror 2018 – bydd pob cyfarfod yn dechrau am 6.00 p.m. oni nodir fel arall:

 

 

Y Cyngor

28 Chwef 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

19 Chwef 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

6 Chwef

Y Cabinet (2.00 p.m.)

5 Chwef;

10 Chwef

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

15 Chwef

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

13 Chwef

Cynllunio

8 Chwef

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

(4.00 p.m.)

12 Chwef

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

14 Chwef

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

12 Chwef

Safonau (10.00 a.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Archwilio

19 Chwef 

27 Chwef

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

7 Chwef 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)

27 Chwef