Top

Brig

 

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Ionawr 2018 – bydd pob cyfarfod yn dechrau am 6.00 p.m. oni nodir fel arall:

 

 

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

22 Ion 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

9 Ion

Y Cabinet (2.00 p.m.)

8 Ion;

22 Ion

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

23 Ion

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

16 Ion

Cynllunio

11 Ion

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

15 Ion

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

17 Ion

Penodiad Uwch Reoli (2.00 p.m.)

10 Ion

26 Ion 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

22 Ion

Safonau (10.00 a.m.)

25 Ion 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Archwilio

 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

30 Ion 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

24 Ion 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)