Top

Brig

 

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Mawrth 2018 – bydd pob cyfarfod yn dechrau am 6.00 p.m. oni nodir fel arall:

 

 

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

19 Maw 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

6 Maw

Y Cabinet (2.00 p.m.)

5 Maw;

19 Maw;

26 Maw

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

20 Maw

22 Maw

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

13 Maw

15 Maw

Cynllunio

8 Maw;

29 Maw

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

12 Maw

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

14 Maw

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

19 Maw

26 Maw

Safonau (10.00 a.m.)

22 Maw 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Archwilio

 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

21 Maw 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)