Top

Brig

 

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Mai 2018 – bydd pob cyfarfod yn dechrau am 6.00 p.m. oni nodir fel arall:

 

 

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

 
Cyfarfod Blynyddol

9 Mai 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

15 Mai 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

21 Mai 

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

24 Mai 

Is-bwyllgor Trwyddedu 

31 Mai 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

17 Mai 

Cynllunio (4.00 p.m.)

31 Mai 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

15 Mai 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

16 Mai 

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

22 Mai 

Safonau (10.00 a.m.)

17 Mai 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Archwilio (5.30 p.m.)

1 Mai 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg (5.30 p.m.)

2 Mai 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

23 Mai

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir