Top

Brig

 

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Tachwydd 2017 – bydd pob cyfarfod yn dechrau am 6.00 p.m. oni nodir fel arall:

 

 

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

20 Tach 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus 

(10.00 a.m.)

7 Tach

Y Cabinet (2.00 p.m.)

6 Tach;

13 Tach;

20 Tach;

27 Tach

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

14 Tach

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

7 Tach

Cynllunio 4.00 p.m.

1 Tach

9 Tach

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

6 Tach

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

8 Tach

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

13 Tach

Safonau (10.00 a.m.)

23 Tach 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Archwilio

20 Tach

28 Tach 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 1 Tach

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)

 

 

Rhannu Hoffi