Top

Brig

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  FFORWM MYNEDIAD LLEOL BRO MORGANNWG

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 1 TACHWYDD, 2017 AM 5.30 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF2, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Adroddiad Blynyddol Drafft 2016/17.

 

4.         Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (CGHT): Diweddariad Grant.

 

5.         Rhaglen Gwella Mynediad i’r Arfordir: Cefndir a Diweddariad.

 

6.         Adroddiadau Cynnal a Chadw.

 

7.         Diweddariadau ar Orchmynion Cyfreithiol ac Addasu ar sail Tystiolaeth.

 

8.         Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (CGHT): Ailgyhoeddiad.

 

9.         Ymateb Cyngor Bro Morgannwg i Bennod 4 “Taking Forward Wales’ Sustainable Management of Natural Resources”.

 

10.       Briffio Aelodau: Diogelu'r Rhai rhwydwaith.

 

 

J. Wyatt

Ysgrifennydd, Fforwm Mynediad Lleol

 

25 Hydref, 2017

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

I Aelodau’r Fforwm

1.         Y Cynghorydd E. Williams (Cadeirydd)

2.         Mr. R. Traherne (Is-gadeirydd)

3.         Mr. F. Coleman

4.         Ms. A. Haden 

5.         Mr. J.J. Herbert

6.         Ms. C. Lucas

7.         Mr. H.S. McMillan

8.         Ms. E. Nash

9.         Mr. R. Pittard

10.       Mr. R. Simpson

11.       Mr. G. Thomas

 

 

SWYDDOGION

 

Mr. J. Wyatt, Rheolwr Gweithredol, Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. B. Guy, Rheolwr Gweithredol, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. G.W. Teague, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. S. Pickering, Arweinydd Tîm, Gwasanaethau Cefn Gwlad, Cyngor Bro Morgannwg

Mrs. S. Thomas, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Ms. C. Dellar, Swyddog Mynediad a Pholisi Parciau Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ms. M. Miyata-Lee, Swyddog Partneriaethau ,Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP

 

 

Rhannu Hoffi