Top

Brig

Aelodaeth

Aelodau Pwyllgorau Craffu 2018/19

I'w gadarnhau yn y Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 

 

 

 

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (10 aelod)

Cadeirydd:  Y Cynghorydd George Carroll;

Is-gadeirydd

Cynghorwyr: Robert Crowley, Vincent Driscoll, Owen Griffiths, Stephen Griffiths, Ian Johnson, Peter King, Neil Moore, Leighton Rowlands ac Eddie Williams  

 

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd ac Adfywio (10 aelod)

Cadeirydd: Y Cynghorydd Vincent Bailey;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Matthew Lloyd

Cynghorwyr: Pamela Drake, Vince Driscoll, Stewart Edwards, Gwyn John, Neil Moore, Ruba Sivagnanam, Andrew Robertson a Steffan Wiliam

Pwyllgor Craffu Byw yn Iach a Gofal Cymdeithasol (10 aelod)

Cadeirydd:

Is-gadeirydd:

Cynghorwyr: Julie Aviet, Bronwen Brooks, George Carroll, Christine Cave, Stewart Edwards, Owen Griffiths, Kevin Mahoney, Kathryn McCaffer, Rachel Nugent-Finn ac Leighton Rowlands

Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel (10 aelod)

Cadeirydd:

Is-gadeirydd:

Cynghorwyr: Bronwen Brooks, Christine Cave, Millie Collins, Ben Gray, Stephen Griffiths, Sally Hanks, Michael Morgan, Margaret Wilkinson, Mark Wilson ac Marguerita Wright

 

Un cynrychiolydd, fel arsylwydd heb bleidlais, o'r sefydliadau isod:

 

Citizens Advice Bureau

Cymorth Cymru

Glamorgan Voluntary Services

 

a phedwar cynrychiolydd o Banel/Grŵp Gweithio'r Tenantiaid

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (10 aelod)

Cadeirydd: Y Cynghorydd Lis Burnett;

Is-gadeirydd:

Cynghorwyr: Rhiannon Birch, Ben Gray, Stephen Griffiths, Nic Hodges, Matthew Lloyd, Michael Morgan, Jayne Norman, Rachel Nugent-Finn a Sandra Perkes

 

Gwahoddir yr isod i fynychu fel aelodau wedi eu cyfethol:

   Yr Eglwys Gatholig

   Yr Eglwys yng Nghymru

   Rhiant-lywodraethwr, y Sector Ywchradd

   Rhiant-lywodraethwr, y Sector Gynradd

 

Gwahoddir yr isod i fynychu fel arsylwyr heb bleidlais:

   Cynradd

   Addysg cyfrwng Cymraeg

   Uwchradd

   Fforwm Ieuenctid y Fro

   Fforwm Ieuenctid y Fro

   Anghenion Arbennig

   Penaethiaid Ysgol

   Eglwysi Rhyddion