Top

Brig

Pridiannau Tir 

Cofrestru pridiannau yn erbyn eiddo a thir ym Mro Morgannwg.

 

Diben Chwilio’n Lleol yw rhoi gwybodaeth i brynwr y tŷ am yr eiddo y mae ef / hi'n bwriadu prynu.  Byddai prynwr y tŷ yn rhoi gwybod i’r cyfreithiwr sy’n gweithredu ar ei ran i fwrw ymlaen â Chwilio’n Lleol.

 

Gall y Cyngor Chwilio’n Lleol mewn tair ffordd:

 • Chwilio ar gyfrifiaduron ar Ddarparwyr NLIS
 • Drwy’r post
 • Cyfnewid yn Uniongyrchol 

 

Fel arfer, mae proses Chwilio’n Lleol yn cymryd 5 i 10 diwrnod gwaith ar gyfartaledd.

 

 • 1. Mynediad Llawn at Wybodaeth – CON29R Chwilio Data Crai (Cod RA1)

  Mae modd cael ymatebion i bob cwestiwn ar y CON29R drwy gysylltu â'r is-adran Pridiannau Tir Lleol.

 • 2. Mynediad at Wybodaeth – CON29R Chwilio Data Crai (heb Gofrestr Cynllunio a Phriffyrdd)(Cod RA2)

  Fel arall, mae modd cael gwybodaeth yn ymwneud â (C1.1(a) i (e) Cynllunio a 2(a) Priffyrdd) am ddim gan yr adran berthnasol (gweler 'Gwybodaeth Amrywiol' isod am gysylltiadau). Bydd Pridiannau Tir Lleol yn anfon yr ymatebion i'r data crai CON29 sy'n weddill. 

 • 3. Gwasanaeth Chwilio Personol Statudol (Cod PE1)

  Dim ond drwy apwyntiad y mae modd cofrestru i archwilio'r gofrestr pridiannau tir.  Ffoniwch 01446 709418/420.

 • 4. Chwilio LLC1 a CON29R yn llawn

  Gallwch chwilio ar wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Cenedlaethol

   

  Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Lleol

   

  neu'n uniongyrchol gan un o’r cyfryngau NLIS canlynol

  www.jordansproperty.co.uk or www.searchflow.co.uk or www.tmgroup.co.uk

   

  Gallwch hefyd chwilio drwy ffurflenni papur. 


  Nid ydym yn cynnig gwasanaeth cyflwyno electronig ar ein gwefan ar hyn o bryd.

 

 

Gweithdrefn Mynediad at Wybodaeth

CON29R Chwilio Data Crai (RA1 a RA2) – Dylid cyflwyno ymholiadau cychwynnol i’r is-adran Pridiannau Tir ac yn dibynnu ar raddfa / natur y wybodaeth sydd ei hangen, gallent roi adroddiad wedi'i deilwra i chi (gan gynnwys y ffioedd a nodir yn yr atodlen).

 

Ffoniwch yr Is-adran berthnasol i weld cofrestriadau ar y gofrestr Cynllunio a Phriffyrdd neu ymholiadau Iechyd yr Amgylchedd (gweler 'Gwybodaeth Amrywiol' am fanylion cyswllt a lleoli).

 

Fel arfer, bydd adroddiadau manwl yn cael eu creu o fewn 5 diwrnod gwaith.

Ffioedd a Thalu

Chwilio LLC1 a Con29 yn llawn: £125.00

LLC1: £6.00

Ymholiadau CON29O 4 i 21: £11.00 yr un.

Ymholiad 22: £14.00.

 

Archwilio gwybodaeth pridiannau tir yn RMU drwy apwyntiad – am ddim.

 

 

 

Cynllunio / Priffyrdd

 • 01446 704600

Ymholiadau Draenio

 • 01443 331155

 

Iechyd yr Amgylchedd

 • 01446 709804

Tir Comin a Threfi a Lawnt Pentref

 • 01446 709417/8
 

 

I archwilio gwybodaeth pridiannau tir yn yr Uned Rheoli Cofnodion, cysylltwch â:

 

Uned Rheoli Cofnodion (RMU)

Canolfan Hamdden y Barri

Greenwood Street

Y Barri

CF63 4JJ

 • 01446 709418/420