Top

Brig

Eiddo ar werth neu i’w osod

Gwybodaeth am eiddo masnachol sydd neu oedd ar werth ac i’w osod ym Mro Morgannwg.

 

 

Safle Sied Nwyddau Hood Road

Yr Ardal Arloesi, Y Barri

Cyfle datblygu, prydles 999 mlynedd ar gynnig drwy dendr anffurfiol.

Mae’r safle’n cael ei gynnig i’r farchnad gyda’r nod o sicrhau datblygiad defnydd cymysg.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan asiantau penodedig y Cyngor JLL ar y manylion cyswllt isod, neu gallwch weld y manylion ar y wefan.

 

Gweld y manylion

 

Y diwrnod cau i dendrau wedi’u cwblhau ddod i law yw 12pm dydd Gwener 11 Awst 2017

 

  • 02920 726047 or 02920 726014
  • paul.tarling@eu.jll.com or chris.sutton@eu.jll.com

Hen Floc Toiledau Cyhoeddus 

Nells Point, Ynys y Barri

Cyfle datblygu, prydles 999 mlynedd ar gynnig drwy dendr anffurfiol.

Cynigir y safle ar y farchnad gyda’r bwriad o’i ailddatblygu i ddiben neu amryw ddibenion a fydd o fudd i fyd twristiaeth a hamdden Ynys y Barri. 

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan asiantau penodedig y Cyngor JLL ar y manylion cyswllt isod, neu gallwch weld y manylion ar y wefan.

 

Gweld y manylion

 

Y diwrnod cau i dendrau wedi’u cwblhau ddod i law yw 12pm dydd Gwener 11 Awst 2017

 

  • 02920 726047 or 02920 726014
  • paul.tarling@eu.jll.com or chris.sutton@eu.jll.com

Western Vale Integrated Childrens CentreCanolfan Blant Integredig Gorllewin y Fro 

*Dyddiad cau tendr wedi pasio*

Heol yr Orsaf, Llanilltud Fawr, CF61 1ST

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn ceisio Datganiadau o Ddiddordeb gan sefydliadau cymunedol i gynnal darpariaeth blynyddoedd cynnar (gofal plant) ar gyfer plant 0-11 oed, darpariaeth ieuenctid 11-25 oed a/neu ddarpariaeth gymunedol yn Llanilltud Fawr o haf 2017 ymlaen.

 

Cyngor Bro Morgannwg sy’n berchen ar Ganolfan Blant Integredig Gorllewin y Fro ac mae bellach yn cynnig gweithio mewn partneriaeth â sefydliad cymunedol ac yn cynnig Trosglwyddo Ased Cymunedol dan drefniant prydles hir at y dibenion uchod.

 

 

Dylid cyflwyno datganiadau erbyn 4.00pm ddydd Gwener 31 Mawrth 2017

 

 

  

Tir ar Nell’s Point a Chyn-floc Toiledau

 

Ynys y Barri, Y Barri CF62 5AJ 

Prydles 999 mlynedd AR WERTH drwy Dendr Anffurfiol

 

Cyfle cyffrous i brynu’r safleoedd datblygu strategol bwysig yma yng nghanol Ynys y Barri. 

 

‘Gellid dadlau mai’r ddau safle yma sy’n cynnig y cyfleoedd datblygu gorau ar gyfer hamdden a thwristiaeth yn ne Cymru. Mae golygfeydd ysblennydd dros y traeth ym Mae Whitmore, ac maent o fewn pellter cyfleus i brifddinas Caerdydd.’

 

Mae’r Cyngor yn chwilio am ddatblygiadau hamdeen a thwristiaeth creadigol ac ymarferol gan y sawl sydd a diddordeb yn y safleoedd.

 

 

Ceir gwybodaeth bellach gan asiant swyddogol y Cyngor drwy gysylltu â Jones Lang Lasalle:

 

  • 029 2022 7666

 

neu gallwch chi weld y manylion ar wefan JLL.

 

Gweld y manylion

 

Dyddiad cau’r tendr: 12:00pm canol dydd Mercher 30 Medi 2015.

Nells-Point-site-area

Geleri o'r lleoliad

 

Safle Datblygu Deheuol yr Ardal Arloesi

Glannau’r Barri CF62 5QN

Prydles 999 mlynedd AR WERTH drwy Dendr Anffurfiol.

 

Cyfle cyffrous i ddatblygwr / buddsoddwr creadigol brynu safle datblygu strategol bwysig o fewn datblygiad Ardal

 

Glannau’r Barri. Safle rhagorol wrth ymyl cangen newydd o Asda, Premier Inn / Brewers Fayre a datblygiad newydd yr Hen Dŷ Pwmpio.

 

Rhoddir pwyslais arbennig ar ddenu cynigion am sinema fel rhan o gynllun datblygu o safon. 

 

Ceir gwybodaeth bellach gan asiant swyddogol y Cyngor drwy gysylltu â Jones Lang Lasalle:

 

  • 029 2022 7666 

 

 

neu gallwch chi weld y manylion ar wefan JLL.

 

Gweld y manylion 

 

Dyddiad cau’r tendr: 12:00 canol dydd Mercher 30 Medi 2015

Innovation-Point-Aerial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gweld y safle datblygu

 

 

 

 

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Adran Ystadau

Ffôn: 01446 709756 / 01446 709307