Top

Brig

Eiddo ar werth neu i’w osod

Gwybodaeth am eiddo masnachol sydd neu oedd ar werth ac i’w osod ym Mro Morgannwg.

 

Old Hall CowbridgeI'w Osod 

Swyddfa 4, Yr Hen Neuadd, Stryd Fawr, Y Bont-faen

Bydd y brydles yn para am 3 blynedd.

TPY: D97

Gwahoddir cynigion tendr o dros £4,500 y flwyddyn ar gyfer y lesddaliad.

 

Gweld y manylion

 

Dyddiad cau'r tendr: 12.00pm Dydd Gwener 26 Hydref 2018

 

Am fwy o wybodaeth neu am pecyn tendro cysylltwch Angela Bailey:

 • 01446 709756

 

Llantwit Major Youth Centre

Canolfan Ieuenctid Llanilltud Fawr - Cyfle Prydles 99 Mlynedd

Station Road, Llanilltud Fawr, CF61 1ST

 

Dymuna Gyngor Bro Morgannwg wahodd cynigion gan bartïon sydd â diddordeb mewn cymryd prydles 99 mlynedd o hyd ar gyfer Adeilad Canolfan Ieuenctid Llanilltud Fawr. Mae’r Cyngor yn ceisio marchnata a gwaredu buddiant lesddaliad yn yr adeilad er mwyn cynnig cyfleuster cymunedol.

 

Diwrnod Agored

 • 07 Awst, 10.00am – 12 .00pm
 • 08 Awst, 10.00am – 12.00pm

 

Briff Marchnata   Atodiad  C

 

Am fwy o wybodaeth neu am pecyn tendro cysylltwch a

Angela Bailey or Lorna Cross

 

Neu am wybodaeth cyffredinol, cysylltwch â Andrew Borsden 

 

Dyddiad cau'r tendr:  12.00pm Dydd Gwener 31 Awst, 2018.

 

Consesiwn bwyd/diod yn Parc Pencoedtre, Y Barri

 

Pencoedtre Park


Cyfle cyffrous am gonsesiwn bwyd/diod yn Barc Pencoedtre, y Barri.

 

Ymweld â chynllun y safle

 

Am fwy o wybodaeth neu am pecyn tendro cysylltwch a Angela Bailey

 

 • 01446 709756
 • ambailey@valeofglamorgan.gov.uk
    Neu am wybodaeth cyffredinol am y parc, cysylltwch â 
Jon Greatrex
 • 01446 709580
 • jGreatrex@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dyddiad cau'r tendr: 12:00 canol dydd Gwener 4 Mai, 2018. 

 

Safle Datblygu Deheuol yr Ardal Arloesi 

Glannau’r Barri CF62 5QN

Prydles 999 mlynedd AR WERTH drwy Dendr Anffurfiol.

 

Cyfle cyffrous i ddatblygwr / buddsoddwr creadigol brynu safle datblygu strategol bwysig o fewn datblygiad Ardal

 

Glannau’r Barri. Safle rhagorol wrth ymyl cangen newydd o Asda, Premier Inn / Brewers Fayre a datblygiad newydd yr Hen Dŷ Pwmpio.

 

Rhoddir pwyslais arbennig ar ddenu cynigion am sinema fel rhan o gynllun datblygu o safon. 

 

Ceir gwybodaeth bellach gan asiant swyddogol y Cyngor drwy gysylltu â Jones Lang Lasalle:

 

 • 029 2022 7666 

 

 

neu gallwch chi weld y manylion ar wefan JLL.

 

Gweld y manylion 

 

Dyddiad cau’r tendr: 12:00 canol dydd Mercher 30 Medi 2015

Innovation-Point-Aerial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gweld y safle datblygu

 

 

 

 

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Adran Ystadau

Ffôn: 01446 709756 / 01446 709307