Top

Brig

Eiddo ar werth neu i’w osod

Gwybodaeth am eiddo masnachol sydd neu oedd ar werth ac i’w osod ym Mro Morgannwg.

 

Mae’r trwyddedau pori canlynol

ar gael 1 Ebrill 2018-31 Ionawr 2019.

  • 1.0 ha (2.56 acer) o dir gyferbyn â Manor House, Sully Road, Penarth
  • 2.829 ha (6.99 acer) o dir ar Old Port Road, Gwenfô

Gwahoddir ceisiadau nawr gan bartïon â diddordeb.

Y dyddiau cau ar gyfer derbyn tendrau wedi’u cwblhau yw Hanner dydd, ddydd Gwener 16 Chwefror 2018

 

 

Mae’r consesiynau canlynol ar y glannau

ar gael drwy dendr anffurfiol Tan 28 Chwefror 2021

  • Hawl i werthu bwyd Oer, Aberogwr Safle 1 a 2
  • Hawl i werthu bwyd Poeth ac Oer, Southdown
  • Hawl i werthu bwyd Poeth ac Oer, The Knapp, Y Barri

Gwahoddir ceisiadau nawr gan bartïon â diddordeb.

Y dyddiau cau ar gyfer derbyn tendrau wedi’u cwblhau yw Hanner dydd, ddydd Gwener 16 Chwefror 2018

 

27 Fontygary Road, Y Rhws

Uned fasnachu hunan-gynhaliol ar y llawr gwaelod

Ar gael ar brydles newydd 5 mlynedd

Tua 59 metr sgwâr gan gynnwys storfa

TPY E(101) 

 

Gwahoddir ceisiadau nawr gan bartïon â diddordeb.

Y dyddiau cau ar gyfer derbyn tendrau wedi’u cwblhau yw Hanner dydd, ddydd Gwener 16 Chwefror 2018

Safle Datblygu Deheuol yr Ardal Arloesi

Glannau’r Barri CF62 5QN

Prydles 999 mlynedd AR WERTH drwy Dendr Anffurfiol.

 

Cyfle cyffrous i ddatblygwr / buddsoddwr creadigol brynu safle datblygu strategol bwysig o fewn datblygiad Ardal

 

Glannau’r Barri. Safle rhagorol wrth ymyl cangen newydd o Asda, Premier Inn / Brewers Fayre a datblygiad newydd yr Hen Dŷ Pwmpio.

 

Rhoddir pwyslais arbennig ar ddenu cynigion am sinema fel rhan o gynllun datblygu o safon. 

 

Ceir gwybodaeth bellach gan asiant swyddogol y Cyngor drwy gysylltu â Jones Lang Lasalle:

 

  • 029 2022 7666 

 

 

neu gallwch chi weld y manylion ar wefan JLL.

 

Gweld y manylion 

 

Dyddiad cau’r tendr: 12:00 canol dydd Mercher 30 Medi 2015

Innovation-Point-Aerial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gweld y safle datblygu

 

 

 

 

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Adran Ystadau

Ffôn: 01446 709756 / 01446 709307