Top

Brig

Eiddo ar werth neu i’w osod

Gwybodaeth am eiddo masnachol sydd neu oedd ar werth ac i’w osod ym Mro Morgannwg.

 

31/33 Crawshay Drive

Llanilltud Fawr

Ar gael i’w osod trwy dendr anffurfiol

 

Uned fanwerthu hunangynhaliol ar y llawr daear sydd ar gael ar brydles 5 mlynedd newydd. 

 

Gradd Perfformiad Egni D 

 

Am fwy o wybodaeth neu i ofyn am becyn tendr, cysylltwch â’r Adran Ystadau:

 

Hawl i Werthu Bwyd Poeth

Aberogwr Safle 1

Ar gael i’w osod ar drwydded trwy dendr anffurfiol tan 28 Chwefror 2021.

 

Y dyddiad cau i dendrau wedi’u cwblhau ddod i law yw 12pm dydd Gwener 17 Tachwedd 2017.

 

Am fwy o wybodaeth neu i ofyn am becyn tendr, cysylltwch â’r Adran Ystadau:

 

Safle Sied Nwyddau Hood Road

Yr Ardal Arloesi, Y Barri

Cyfle datblygu, prydles 999 mlynedd ar gynnig drwy dendr anffurfiol.

Mae’r safle’n cael ei gynnig i’r farchnad gyda’r nod o sicrhau datblygiad defnydd cymysg.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan asiantau penodedig y Cyngor JLL ar y manylion cyswllt isod, neu gallwch weld y manylion ar y wefan.

 

Gweld y manylion

 

Y diwrnod cau i dendrau wedi’u cwblhau ddod i law yw 12pm dydd Gwener 11 Awst 2017

 

  • 02920 726047 or 02920 726014
  • paul.tarling@eu.jll.com or chris.sutton@eu.jll.com

Hen Floc Toiledau Cyhoeddus 

Nells Point, Ynys y Barri

Cyfle datblygu, prydles 999 mlynedd ar gynnig drwy dendr anffurfiol.

Cynigir y safle ar y farchnad gyda’r bwriad o’i ailddatblygu i ddiben neu amryw ddibenion a fydd o fudd i fyd twristiaeth a hamdden Ynys y Barri. 

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan asiantau penodedig y Cyngor JLL ar y manylion cyswllt isod, neu gallwch weld y manylion ar y wefan.

 

Gweld y manylion

 

Y diwrnod cau i dendrau wedi’u cwblhau ddod i law yw 12pm dydd Gwener 11 Awst 2017

 

  • 02920 726047 or 02920 726014
  • paul.tarling@eu.jll.com or chris.sutton@eu.jll.com

Western Vale Integrated Childrens CentreCanolfan Blant Integredig Gorllewin y Fro 

*Dyddiad cau tendr wedi pasio*

Heol yr Orsaf, Llanilltud Fawr, CF61 1ST

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn ceisio Datganiadau o Ddiddordeb gan sefydliadau cymunedol i gynnal darpariaeth blynyddoedd cynnar (gofal plant) ar gyfer plant 0-11 oed, darpariaeth ieuenctid 11-25 oed a/neu ddarpariaeth gymunedol yn Llanilltud Fawr o haf 2017 ymlaen.

 

Cyngor Bro Morgannwg sy’n berchen ar Ganolfan Blant Integredig Gorllewin y Fro ac mae bellach yn cynnig gweithio mewn partneriaeth â sefydliad cymunedol ac yn cynnig Trosglwyddo Ased Cymunedol dan drefniant prydles hir at y dibenion uchod.

 

 

Dylid cyflwyno datganiadau erbyn 4.00pm ddydd Gwener 31 Mawrth 2017

 

 

  

Tir ar Nell’s Point a Chyn-floc Toiledau

 

Ynys y Barri, Y Barri CF62 5AJ 

Prydles 999 mlynedd AR WERTH drwy Dendr Anffurfiol

 

Cyfle cyffrous i brynu’r safleoedd datblygu strategol bwysig yma yng nghanol Ynys y Barri. 

 

‘Gellid dadlau mai’r ddau safle yma sy’n cynnig y cyfleoedd datblygu gorau ar gyfer hamdden a thwristiaeth yn ne Cymru. Mae golygfeydd ysblennydd dros y traeth ym Mae Whitmore, ac maent o fewn pellter cyfleus i brifddinas Caerdydd.’

 

Mae’r Cyngor yn chwilio am ddatblygiadau hamdeen a thwristiaeth creadigol ac ymarferol gan y sawl sydd a diddordeb yn y safleoedd.

 

 

Ceir gwybodaeth bellach gan asiant swyddogol y Cyngor drwy gysylltu â Jones Lang Lasalle:

 

  • 029 2022 7666

 

neu gallwch chi weld y manylion ar wefan JLL.

 

Gweld y manylion

 

Dyddiad cau’r tendr: 12:00pm canol dydd Mercher 30 Medi 2015.

Nells-Point-site-area

Geleri o'r lleoliad

 

Safle Datblygu Deheuol yr Ardal Arloesi

Glannau’r Barri CF62 5QN

Prydles 999 mlynedd AR WERTH drwy Dendr Anffurfiol.

 

Cyfle cyffrous i ddatblygwr / buddsoddwr creadigol brynu safle datblygu strategol bwysig o fewn datblygiad Ardal

 

Glannau’r Barri. Safle rhagorol wrth ymyl cangen newydd o Asda, Premier Inn / Brewers Fayre a datblygiad newydd yr Hen Dŷ Pwmpio.

 

Rhoddir pwyslais arbennig ar ddenu cynigion am sinema fel rhan o gynllun datblygu o safon. 

 

Ceir gwybodaeth bellach gan asiant swyddogol y Cyngor drwy gysylltu â Jones Lang Lasalle:

 

  • 029 2022 7666 

 

 

neu gallwch chi weld y manylion ar wefan JLL.

 

Gweld y manylion 

 

Dyddiad cau’r tendr: 12:00 canol dydd Mercher 30 Medi 2015

Innovation-Point-Aerial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gweld y safle datblygu

 

 

 

 

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Adran Ystadau

Ffôn: 01446 709756 / 01446 709307

 

 

Rhannu Hoffi