Top

Brig

Strategaeth Gymunedol 2011-21

Mae Strategaeth Gymunedol wedi cael ei chynhyrchu i Fro Morgannwg, sy'n adlewyrchu agwedd mwy cydweithredol at wella safonau byw yn y Fro.

 

Mae'r Strategaeth yn cynnwys y cyfnod 2011-21. Mae wedi ei seilio ar y Strategaeth flaenorol ac yn ymgorffori nifer o gynlluniau a strategaethau partneriaethau allweddol. Mae'r Strategaeth yn cynnwys:

 

  • Cynllun Plant a Phobl Ifanc
  • Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles
  • Cynllun Gweithredu Diogelwch Cymunedol
  • Strategaeth Adnewyddu
  • Strategaeth Dysgu a Sgiliau
  • Strategaeth Pobl Hŷn

 

Mae cyfuno'r holl strategaethau yma i mewn i un ddogfen wedi bod yn dasg astrus, ond mae hefyd wedi amlygu cyfleoedd i gydweithio.

 

Cafodd y Strategaeth ei datblygu gan amryw bartneriaid i sicrhau ein bod wedi dethol y blaenoriaethau cywir ar gyfer y Fro.

 

 

The Community Strategy is also supported by a focused delivery plan. The 2014-18 delivery plan is focused on tackling poverty and is aligned to the Welsh Government Anti-Poverty Strategy.