Top

Brig

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

‘Ein Bro’ - Bwrdd Gwasanaethau CyhoeddusBro Morgannwg   

 

PSB Logo

 

Ein Bro yw Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg (BGC). Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg yn dod ag uwch-arweinwyr ynghyd o sefydliadau'r sector cyhoeddus a’r trydydd sector ledled Bro Morgannwg i weithio mewn partneriaeth er mwyn dyfodol gwell. 

 

 

 

 

 

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol:

 

Ein Bro:

I gael rhagor o wybodaeth am waith y BGC, ei Gynllun Llesiant a chyfarfodydd y Bwrdd, ewch i wefan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg

 

 

 

 

 

 

Y Bwrdd:

Mae’r Cyngor yn un o bedwar partner statudol y BGC, y tri phartner statudol arall yw:

Yn ogystal â’r partneriaid statudol, mae nifer o bartneriaid eraill hefyd wedi derbyn y gwahoddiad i fod yn aelodau o’r BGC a chyfranogi yn ei weithgareddau. Y rhain yw:

 

 

 

Am wybodaeth bellach am y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, cysylltwch â’r tîm Strategaethau a Phartneriaethau.