Top

Brig

paintbrushes in a rowArolwg Strategaeth Celfyddydau 

Mae Gwasanaeth Datblygu Celfyddydau Cyngor Bro Morgannwg yn adolygu ei Strategaeth Celfyddydau ar hyn o bryd

Celf yw’r unig ffordd o redeg i ffwrdd heb adael cartref (cyfieithiad) – Twyla Tharp, Coreograffydd

Mae’r Strategaeth Celfyddydau newydd yn datblygu a chreu dulliau newydd o gefnogi’r Celfyddydau ym Mro Morgannwg yn unol â Chynllun Corfforaethol y Cyngor a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

 

Rydym am glywed gennych, i groesawu eich syniadau, eich barn a mwy i ddylanwadu’r ffordd y gall y celfyddydau symud yn eu blaenau yn y Fro. Rydym am ddatblygu sector celfyddydau o ansawdd a bywiog sy’n hygyrch i bob cymuned ac ymwelydd â’r ardal. 

 

Bydd yr arolwg hwn yn archwilio sut rydym yn cynnal creadigrwydd yn y celfyddydau, gwerthfawrogi dyfeisio creadigol yn ein cymuned a sut mae'r celfyddydau yn gwneud gwahaniaeth ac yn effeithio ar fywydau pobl. Mae adran y celfyddydau eisoes wedi nodi bod galw am amrywiaeth eang o arferion celfyddydol ledled Bro Morgannwg trwy gyfathrebu’n barhaus gyda’r gymuned. Dywedwch eich dweud trwy gwblhau'r arolwg isod neu drwy ysgrifennu atom yn y cyfeiriad isod. 

 

Arolwg Strategaeth y Celfyddydau

 

 • Gwasanaeth Datblygu Celfyddydau
  Oriel Celf Ganolog
  Neuadd y Dref,
  Sgwâr y Brenin,
  Y Barri
  CF63 4RW