Top

Brig

Rhwydwaith Trafnidiaeth Cyffordd 34 yr M4 i’r A48

Ymgynghoriad ar welliannau i’r rhwydwaith trafnidiaeth rhwng Cyffordd 34 yr M4 a’r A48 Sycamore Cross

 

 

Cyflwyniad 

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal astudiaeth o’r cysylltiadau trafnidiaeth rhwng Cyffordd 34 yr M4, yr A48 Sycamore Cross a mynediad i Faes Awyr Caerdydd.  

 

Disgwylir i restr fer o brojectau trafnidiaeth neu briffordd gael eu cynhyrchu o’r astudiaeth, ynghyd ag opsiynau i leihau tagfeydd ar ffyrdd.  Mae tri cham i’r astudiaeth a fydd yn arwain at achos busnes llawn yn cael ei baratoi ar yr opsiwn a ffefrir. 

Cynnigion ac Ystyriaethau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyswllt 

 

 

 • Gwasanaethau Gweladwy a Thrafnidiaeth

  Cyngor Bro Morgannwg,

  The Alps,
  Alps Quarry Road,
  Gwenfo
  CF5 6AA