Top

Brig

Rhwydwaith Trafnidiaeth Cyffordd 34 yr M4 i’r A48

Ymgynghoriad ar welliannau i’r rhwydwaith trafnidiaeth rhwng Cyffordd 34 yr M4 a’r A48 Sycamore Cross

 

 

Cyflwyniad 

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal astudiaeth o’r cysylltiadau trafnidiaeth rhwng Cyffordd 34 yr M4, yr A48 Sycamore Cross a mynediad i Faes Awyr Caerdydd.  

 

Disgwylir i restr fer o brojectau trafnidiaeth neu briffordd gael eu cynhyrchu o’r astudiaeth, ynghyd ag opsiynau i leihau tagfeydd ar ffyrdd.  Mae tri cham i’r astudiaeth a fydd yn arwain at achos busnes llawn yn cael ei baratoi ar yr opsiwn a ffefrir. 

Cynnigion ac Ystyriaethau 

 

 

 

 

Dweud eich dweud

Fel rhan o’r astudiaeth, fe gynhaliwyd sesiwn galw heibio yn Neuadd Bentref Pendoylan ar 21 Medi rhwng 2:00pm – 7:00pm.

 

Os nad oeddech yn gallu mynychu’r sesiwn ond yn dymuno cyflwyno eich safbwyntiau, cwblhewch ein ffurflen adborth. Y dyddiad cau ar gyfer adborth yw 31 Hydref 2017.

 

Os hoffech ragor o wybodaeth cysylltwch ag Emma Reed neu Clare Cameron, manylion isod. 

 

 

Cyswllt 

 

 

 • Gwasanaethau Gweladwy a Thrafnidiaeth

  Cyngor Bro Morgannwg,

  The Alps,
  Alps Quarry Road,
  Gwenfo
  CF5 6AA

 

 

Rhannu Hoffi